Vad är egentligen entreprenörskap och vem är en entreprenör?

Ett begrepp som har blivit mer och mer populärt under de senaste åren är entreprenörskap. Att vara en entreprenör eller åtminstone att ha entreprenöriella egenskaper anses i de flesta fall vara väldigt positivt och något som många strävar efter att bli.

entreprenörer

Ordet entreprenör har sin grund i ekonomin och det kommer från franskans ”entreprendre” och det betyder en person som är driftig, handlingskraftig och effektiv och det är ord som vi ofta relaterar till entreprenörskap.

Entreprenörskap handlar alltså bland annat om att våga ta risker och tänka innovativt för att skapa nya möjligheter och lösningar. De handlar även om att utveckla och organisera nätverk för att lösa existerande problemp i samhället. En bra och väldigt definition å entreprenörskap är att det är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och omformar sina idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Just den delen som handlar om att omforma idén är väldigt viktig och visar på betydelsen av en entreprenör är handelskraftig. Man kan lite krasst säga att alla kan utveckla idéer men det är bara entreprenörer som kan utveckla dem.

Skillnaden mellan entreprenörer och företagare

Något som brukar lyftas fram i diskussionen om skillnaden mellan entreprenörer och företagare är att entreprenörer i större utrsträckning startar/utvecklas fler företag medan företagare driver dem. Det är inte sällsynt att en entreprenör startar flera företag på en kort tid för att den ständigt går vidare och utvecklar nya idéer. Att ständigt vara på väg är alltså något som också kännetecknar en entreprenör. Målet är ofta att starta företag och få dem att växa även när man själv har gått vidare till andra projekt och idéer.

Entreprenörskap ett ”hippt” ämne

Entreprenörskap har blivit ett ”hippt” ämne och något som inkluderas mer och mer i skolundervisningen. Med entreprenörskap i skolan vill man alltså främja elevernas entreprenöriella drag genom att utveckla deras självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget ansvar samtidigt som man vill ge kunskaper kring projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och marknadsföring. En kombination av allt detta ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna utvecklas till riktigt bra entreprenörer som kan lösa både dagens och morgondagens samhällsproblem.

När man pratar om entreprenörskap och vill mäta framgången av entreprenörskapet handlar det både om att förverkliga idéer och att kan ge ekonomisk vinning alternativt att på ett eller annat sätt förbättra levnadsvillkoren för någon eller några personer. Det är alltså ett väldigt stort fokus på resultatet i entreprenörskap.

Om du är intresserad av att lära dig mer om entreprenörskap finns det mycket att lära. Det finns mycket ny och aktuell forskning på ämnet. Det finns många framgångsrika entreprenörer som du kan lära dig mycket av.

Kommentera